Algemene info

Baanreglement

De baanverlichting wordt ontstoken in de avonduren als u de baan betreedt. Wanneer u gereed bent, schakelt u de verlichting weer uit als er niemand meer op de baan aanwezig is. Om 23.00u moet de verlichting worden uitgeschakeld.

Baanreserveringen gaan op dit moment online, maar u kunt ook naar het park komen en daar direct bij beschikbaarheid een baan afhangen via het digitale afhangbord. U kunt reserveren/afhangen voor 60 min. (enkelspel) en 90 min. (dubbelspel), komt er na u niemand dan kunt u doorspelen.

Toegangsregeling

De kleine toegangspoort is afgesloten en te openen met een sleutel die zich bevindt in het sleutelkluisje nabij de poort. De code is terug te vinden in de bevestigingse-mail die u krijgt, nadat u de online baanreservering gedaan hebt. Mocht u als laatste de baan verlaten, dan gelieve de poort te sluiten.

Op het park dient men op een verantwoorde manier om te gaan met het afval. Indien u op de baan wat gebruikt (etenswaren zijn niet toegestaan), dient u ook het restafval mee te nemen als u de baan verlaat. 

Ons clubgebouw is rookvrij en indien u buiten rookt, ga er dan verantwoord mee om. In het bijzijn van jeugd wordt er niet gerookt.

Als u de baan verlaat, reinig dan eerst de schoenen alvorens u de kantine ingaat. Ons schoonmaakteam heeft dan minder werk om de kantine weer toonbaar te maken.

Persoonsgegevens actualiseren

Het is erg belangrijk dat we van elk lid de juiste gegevens in ons systeem hebben, zodat we communicatie ook kunnen bewerkstelligen en naar behoren kunnen uitvoeren binnen de door de leden aangegeven kaders. We hebben van een groot deel van de leden geen basisgegevens zoals: telefoon- en /of mobiele nummer, persoonlijke e-mail en specifieke wensen aangaande het privacybeleid.

We hebben deze inhaalslag nog te maken, zodat ons systeem dit jaar weer op orde is. Klik hier voor het digitale formulier. Het zou fijn zijn als deze al ingevuld retour komt, want dat scheelt weer een bezoek aan huis.

Ingevulde documenten graag voorzien van handtekening en deze vervolgens scannen of fotograferen. We ontvangen ze graag retour op [email protected]

Informatie over de competitie

Deelname

Tweemaal per jaar kunnen leden zich als team of individu opgeven voor de voorjaars- en najaarscompetitie. Leden krijgen van onze competitieleider tijdig een e-mail voor inschrijving. Mogelijke speeldata zijn op de KNLTB-site terug te vinden.
 
Van de leden die zich individueel hebben opgegeven wordt bekeken welke speelsterkte en ervaring ze hebben. Zij kunnen dan een nieuwe team vormen of eventueel bij geschiktheid in overleg met het betreffende team worden geplaatst bij een bestaand team als daar ruimte is. 
 
Leden die zich hebben opgegeven voor de competitie betalen competitiebijdrage. Indien men zich naderhand afmeldt, blijft hij of zij betalingsplichtig, tenzij men een vervanger regelt of de overige teamleden instemmen met een hogere bijdrage per persoon.

Invaller(s) regelen

Indien door blessures en/of andere omstandigheden een team spelers tekortkomt, kan het team een beroep doen op reservespelers. Deze reservespelers moeten wel op basis van de speelsterkte van het team mogen deelnemen aan het team.

Aandachtspunten competitie

Belangrijk is dat de captains van de teams op de KNLTB-site de competitiereglementen goed doorlezen en op de hoogte zijn van de regels voor dit speeljaar. Indien er vragen of onduidelijkheden zijn, neem dan altijd contact op met een competitieleider.

Tennistraining

Op dit moment kunnen wij helaas geen tennislessen verzorgen. Zodra dit weer mogelijk is, krijgen leden hier bericht over. In de periode van 01-07 t/m 31-08 worden er in principe sowieso geen tennislessen gegeven.

Introductieregeling (gastenlabel)

Om te weten of u de tennissport leuk vindt, kan u gebruik maken van de introductieregeling. U kunt samen met eveneens een niet lid, drie keer spelen met een gastenlabel. De kosten voor zo'n gastenlabel zijn terug te vinden in het tarievenoverzicht op de pagina lidmaatschap. We verzoeken het bedrag dan over te maken op ons rekeningnummer NL 15 RABO 010 57 94 775 tav Tennisclub Haalderen o.v.v. Gastenlabel

 

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 481 464 091

Address

Notenboomstraat 20
6685 AK Haalderen

KVK-nummer

40144563