Lidmaatschap & Contributie

Lidmaatschap en contributie

In overeenstemming met de Statuten, het Huishoudelijk Reglement, het kantinedienstreglement en overige regels. De contributie van het lidmaatschap wordt maandelijks geïnd door middel van een automatische incasso.

Voor inschrijving is een recente pasfoto of andere foto nodig waar je gezicht goed op staat. Deze mag evt. ook digitaal worden aangeleverd.

Door ondertekening van het inschrijfformulier (digitaal) stemt u in met de voorwaarden en verklaart u kennis genomen te hebben van ons AVG-privacybeleid.

Aanmelden

U kunt lid worden door op deze link te klikken. Verplichte velden worden aangemerkt met een (*), overige velden zijn mogelijk (nog) niet van toepassing en kunt u eventueel onbeantwoord laten.  

Introductieregeling (gastenlabel)

Om te weten of u de tnnisport leuk vindt, kan u gebruik maken van de introductieregeling. U kunt samen met eveneens een niet lid, drie keer spelen met een gastenlabel. De kosten voor het gastenlabel zijn terug te vinden onderaan deze pagina in het tarievenoverzicht. 

KNLTB-spelerpasjes

De KNLTB-ledenpas wordt niet meer uitgegeven en kan je na het uploaden van een pasfoto digitaal tonen via de KNLTB club app. Wil je wel graag een (nieuw) pasje dan kan je tegen betaling van €5,00 een nieuwe pas worden aangevraagd.

Contributie

Lidmaatschap* per maand
Senioren 17+ 9,50
Senioren 65+ 6,95
Junioren tot 17 jaar  4,95
Ouder & kind 1 (kind 50%) 11,98
Ouder & kind 2 (kind 50%) 14,45
Ouder & kind 3 (kind 50%) 16,93
Ondersteunende lidmaatschap 2,50
   
Tijdelijk lidmaatschap per jaar
Zomer 17+ lidmaatschap (jun t/m aug)

25,00

Zomer Jeugd t/m 16 jaar lidmaatschap (jun t/m aug) 5,00
Overigen éénmalig
Introducee samen met een lid (éénmalig in overleg) gratis
Proeflidmaatschap twee maanden (éénmalig) 30,00
Nieuwe leden bij aanmelding KNLTB 20,03
Gastenlabel junior p/p á 1,5 uur (ook voor leden, maar max. 3x p/j) 2,00
Gastenlabel senior p/p á 1,5 uur (ook voor leden, maar max. 3x p/j) 4,00
Nieuwe spelerspas (bij verlies) 5,00

*Word je gedurende het verenigingsjaar lid, dan betaal je het bedrag dat nog openstaat voor dat jaar aangevuld met het benoemde inschrijfgeld.

Het verenigingsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december (let op, wil je je lidmaatschap opzeggen doe dit dan vóór 1 december)

Bankgegevens

Verschuldigde bedragen voor tijdelijke lidmaatschappen, gastenlabels, besproken baanreserveringen buiten het lidmaatschap om of donaties kunnen overgemaakt worden op ons rekeningnummer NL 15 RABO 010 57 94 775 t.a.v. Tennisclub Haalderen o.v.v. "omschrijving"

Rechten en plichten

Als u lid wordt van onze vereniging dan gaat u een verbintenis aan waaraan rechten en plichten zijn verbonden.

Het belangrijkste recht dat u krijgt, is de mogelijkheid om (online) een baan te reserveren en het deelnemen aan toernooien, competities en clubactiviteiten. Al het genoemde heeft voorrang op recreatief tennis, maar ook dat is uiteraard goed mogelijk. 

De belangrijkste verplichting is dat van ieder lid wordt verwacht dat hij of zij zich inzet voor de club, zich verantwoordelijk gedraagt en het park & clubgebouw netjes houdt. We hebben ook een aantal gedragregels opgesteld. 

Gedragsregels

Als tennisvereniging hebben we bepaalde normen, waarden en gedragsregels waarvan wij verwachten dat leden ze herkennen en naleven. Samen met de KNLTB houden we de volgende 14 gedragsregels aan:

 1. Iedereen is welkom in de tennissport, ongeacht leeftijd, geslacht, geloofsovertuiging, kleur of seksuele geaardheid
 2. Toon respect voor de tegenstander, andere leden en bezoekers, op en buiten het tennispark
 3. Schud de hand van je tegenstander(s) voor en na de wedstrijd
 4. Plezier staat voorop, haal het beste uit jezelf
 5. Speel volgens de regels en zeg het eerlijk als een bal in of uit is
 6. Tellen doe je hardop, daar heb je geen toeschouwers voor nodig
 7. Ouders, publiek en trainers bemoeien zich niet met wedstrijden
 8. Jij beslist over ballen aan jouw kant, je tegenstander beslist over ballen aan zijn of haar kant: vertrouw elkaar
 9. Een compliment voor een goede bal (van je tegenstander) is heel normaal
 10. Spreek elkaar aan op ongewenst gedrag
 11. Rackets zijn om mee te tennissen, niet om mee te gooien
 12. Schelden, vloeken, discrimineren en pesten horen niet thuis op en naast de tennisbaan, beheers je
 13. De wedstrijd eindigt gezellig in de kantine
 14. Laat de tennisbaan, clubaccommodatie en kleedruimtes netjes achter, dat kost weinig moeite

Deze gedragsregels zijn vastgesteld in de algemene vergadering van Tennisclub Haalderen van 26 januari 2016 te Haalderen.