Informatie Competitie

Deelname

Drie maal per jaar kunnen leden zich als team of als indiviu opgeven voor de voorjaars-, zomer- en najaarscompetitie. Leden krijgen van onze competitieleider tijdig een e-mail voor inschrijving. Mogelijk speeldata zijn op de KNLTB-site terug te vinden. 

Van de leden die zich individueel hebben opgegeven wordt bekeken welke speelsterkte en ervaring ze hebben. Zij kunnen dan een nieuw team vormen of eventueel bij geschiktheid in overleg met het betreffende team worden geplaatst bij een bestaand team als daar ruimte is. 

Leden die zich hebben opgegeven voor de competitie betalen competitiebijdrage. Indien men zich naderhand afmeldt, blijft hij of zij betalingsplichtig, tenzij men een vervanger regelt of de overige teamleden instemmen met een hogere bijdrage per persoon. 

Invaller(s) regelen

Indien door blessure(s) en/of andere omstandigheden een team spelers tekortkomt, kan het team een beroep doen op reservespelers. Deze reservespelers moeten wel op basis van de speelsterkte van het team mogen deelnemen aan het team. 

Aandachtspunten competitie

Belangrijk is dat de teamcaptains op de KNLBT-site de competitieregelementen goed doorlezen en op de hoogte zijn van de regels voor dit speeljaar. Indien er vragen of onduidelijkheden zijn, neem dat altijd contact op met de competitieleider.