Historie

1977: Oprichting Tennisclub Haalderen

De tennisclub is op 3 oktober 1977 tijdens een vergadering opgericht. In deze vergadering is het eerste bestuur gevormd dat bestond uit zeven personen. De eerste voorzitter was Cor van de Berg.

Initiatiefnemers

Het initiatief voor een tennisclub in Haalderen is gekomen van Herman Reijmers en Jan Puntman. Door pamfletten in Haalderen te verspreiden, is men er achter gekomen dat er wel draagvlak was voor een tennisclub. De reacties waren dusdanig positief, dat er is besloten om een vergadering uit te schrijven, waarbij iedereen die geïnteresseerd was welkom was. Het bestuur kreeg de opdracht mee om statuten etc. in elkaar te zetten. In samenwerking met de KNLTB was dit zo geregeld. Het eerste probleem was natuurlijk een tennisbaan. Naast het pand “Blauwe Pan” lag op dat moment een voormalig volleybalveld en met wat aanpassingen en een hekwerk was een tennisbaan zo geregeld, zodat de eerste ballen konden worden geslagen. Op 24 april 1978 is de baan officieel geopend door de Burgemeester Van Nispen tot Pannerden.

Spelniveau en KNLTB

De volgende grote opdracht voor het bestuur was om de vereniging naar grotere hoogte te brengen en daarvoor werd onder meer een trainer aangenomen. Het niveau ging ziender ogen omhoog en er werd al aan een competitie gedacht. Het volgende probleem was hiermee geboren: onze baan voldeed niet aan de eisen van de KNLTB. Om hieraan iets te doen, werd contact opgenomen met de voormalige Gemeente Bemmel om nieuwe banen te verkrijgen met een kleedaccommodatie en als het eventjes kon een kantine.

1981: Ingebuikname nieuw tennispark

Samen met de tegelijk opgerichte Tennisclubs van Doornenburg en Angeren werden er onderhandelingen gevoerd met de gemeente, hetgeen leidde tot een raadsbesluit. De drie tennisclubs kregen elk een nieuw en prachtig park met alles erop en eraan. Voor Haalderen was de grote dag op 19 juli 1981. Toen werd het park officieel geopend door de wethouder van Sportzaken, de heer W. Vermeulen. In ditzelfde jaar werd voor de eerste keer deelgenomen aan de tenniscompetitie. Het toenmalig bestuur heeft ook de naam van het park bedacht, te weten: ’t Greffeltje.

1985: Installatie baanverlichting

Toen men eenmaal gewend was aan het nieuwe park, steeg het ledental tot boven de 200, wat op zich een goede zaak was. De club was genoodzaakt de baan naast de “Blauwe Pan” te handhaven.
De volgende stap was het aanbrengen van een lichtinstallatie om ook op de woensdagavond competitie te kunnen spelen en natuurlijk ook om ‘s avonds langer te kunnen spelen. Na veel vrijwilligerswerk is dit ook gerealiseerd en werden tijdens de jaarvergadering van 11 februari 1985 de lichten ontstoken.

1997: Gravelbanen vervangen door kunstgrasbanen

In 1997 is het hele tenniscomplex opgeknapt en voorzien van prachtige en zeer goed te bespelen kunstgrasbanen. Hierdoor kan ook in de wintermaanden worden doorgespeeld. Het ledenaantal schommelde toen rond de 120 leden.

2002: 25-jarig bestaansjubileum

In het weekend van 4 t/m 6 oktober 2002 hebben we het 25-jarig jubileum gevierd. Dit waren drie dagen feest met van allerlei activiteiten. Tijdens de receptie van 6 oktober hebben we de oprichters van de vereniging bedankt voor het oprichten van de vereniging en ze onderscheiden met een erespeldje van de vereniging. Tevens heeft de kantine dat jaar een grote opknapbeurt gehad en is de keuken vernieuwd. Dankzij een goede samenwerking met de gemeente en de sponsoren werd deze renovatie uitgevoerd. Tevens mogen we de vrijwilligers die dit op goede wijze hebben ondersteund niet vergeten.

Nieuwe plannen

Na de renovatie in 2002 heeft het bestuur op 18 november 2005 een verzoek ingediend bij de gemeente Lingewaard om het park uit te breiden met één nieuwe tennisbaan. Het ledenaantal schommelde toen rond de 150 leden. Mede dankzij goed relatiebeheer met de gemeente en het gunstige politieke klimaat werd in 2007 in de sportaccommodatie-beleidsnotitie van de gemeente een nieuwe baan voor onze tennisclub opgenomen. Ter compensatie zou wel de verouderde en afgeschreven oefenkooi moeten verdwijnen, maar belangrijk was wel dat de club een derde baan zou krijgen.

2009: Opening 3e baan

In april 2009 werd er voor het eerst een officiële wedstrijd tijdens de competitie op de nieuwe derde baan gespeeld. Op 7 juni 2009 werd de nieuwe baan officieel geopend en in gebruik genomen door voorzitter Wyger-Jan Harmsen en de wethouder van Sportzaken, de heer B. Joosten.

2010: Plaatsing overkapping en schilderen clubgebouw

In 2010 hebben we een overkapping aan de kantine gemaakt en later in het jaar zijn de overkapping en het clubgebouw voorzien van een nieuw laagje verf. Reijmers schilderwerken heeft dit klusje op zich genomen.

2011: 1e Open Toernooi

In 2011 hebben voor de eerste keer het 2decide Haalderen Open georganiseerd en dat was een groot succes, mede mogelijk gemaakt door de opentoernooicommissie onder leiding van Theo Kerkman.

2014: Renovatie van kantine en tennisbanen

In 2014 zijn de twee oude tennisbanen gerenoveerd en voorzien van een nieuwe toplaag van kunstgras. Tevens is een nieuwe omheining aangebracht en is het tennispark verruimd met het verplaatsen van het hekwerk. Naast de tennisbanen is ook het clubgebouw van binnen gerenoveerd. Het pand is voorzien van een nieuwe vloer en met name de kantine is in zijn geheel opgeknapt met o.a. een nieuwe bar en schilderwerk. Op 7 maart 2015 is het tennispark "heropend" door voorzitter Caspar Joosten en burgemeester van Lingewaard, mevrouw Marianne Schuurmans. 

2020: LED-verlichting & online reserveren

In 2020 is de verouderde verlichting op baan 1 & 2 incl. masten vervangen voor LED-verlichting. Zo hebben we een behoorlijke verduurzaming bewerkstelligd. Daanaast hebben we mede door corona versneld een online reserverings- en afhangsysteem geplaatst.