Kantine

Kantineregels

Bij afwezigheid van kantinepersoneel is/zijn de teamcaptain(s) verantwoordelijk!

Pinfunctionaliteit

Vanaf heden kun je niet meer met contant geld betalen bij onze tennisclub. Betalingen kunnen alleen nog via de pinautomaat in de kantine. Teamcaptains hebben daarvoor de SUM-Up app geinstalleerd.

Openingstijden op wedstrijddagen

maandag - dinsdag - woensdag - donderdag - vrijdag
Aanvang: 18.30 uur t/m 24.00 uur

zaterdag - zondag
Aanvang: 11.00 uur t/m 19.00 uur

Sluiting kantine

Volgens de gemeentelijke verordening mag er na 24.00 uur niet meer worden geschonken op het terras en in de kantine. Tevens moeten om 24.00 uur het terras en de kantine worden gesloten. Het lid met kantinedienst moet dus vóór 24.00 uur voorbereidingen treffen voor sluiting (zie instructie kantinedienst personeel/teamcaptains). 

NB: Tijdens het Haalderen Open gelden andere schenk- en openingstijden. Hiervoor is ontheffing gevraagd bij de gemeente Lingewaard. In het onderstaande schema zijn de juiste aanvang- en sluitingstijden weergegeven.

Instructie Verantwoord Alcohol

Op www.NOCNSF.nl/iva kunt u de Instructie verantwoord Alcohol volgen.

Het volgen van deze instructie duurt ongeveer 30 minuten. Heeft u een fout gemaakt, dan kunt u meteen zien waarom. U kunt een kopie van het certificaat sturen naar [email protected]

Deze training is bedoeld voor mensen die, net als u en ik, achter de bar staan. Een biertje serveren is vaak snel onder de knie te krijgen, maar hoe gaat u om met lastige klanten? Of met klanten onder de 18 jaar? Waar begint en eindigt de verantwoordelijkheid van u als barvrijwilliger? De Drank- en Horecawet geeft richting. In deze training leert u om te gaan met die verantwoordelijkheid.

Voor onze tennisclub is het belangrijk dat iedereen die achter de bar staat in bezit komt van dit certificaat. Wij zijn van mening dat deze instructie een eenvoudige en mooie aangelegenheid voor u als lid is om dit certificaat te behalen, maar ook om u nader kennis te laten maken met de wereld van de horeca. 

Ons inziens een kleine inspanning voor u, maar een die voor onze club van grote waarde is.